Rakov Škocjan smo obiskali po Učni poti Rakov Škocjan. Pot se prične pri Malem naravnem mostu in končna pri Velikem naravnem mostu. Vmes nas je učna pot vodila preko kratkih Zelških jam, do izvira reke Rak, ostankov rečne žage, mimo starega hrasta in vse do Velikega naravnega mostu. Tako smo uživali v opazovanju in fotografiranju rastlinstva in živalstva, da smo pozabili obiskati Tkalca jamo.