Izleti

Info

  • Trajanje: do pol dneva
  • Letni čas: jesen, zima

Vrednote

  • Uživajte v:
  • Naravne znamenitosti: brez
  • Urbane znamenitosti: cerkve, samostani, gradovi, mestni trgi, spomeniki, kipi, stare zgradbe, stara mestna jedra

Potopis

Naš sprehod po Radovljici se je pričel na parkirišču, južno ob parku z grobnico padlim v drugi svetovni vojni, ki leži v neposredni bližini starega mestnega jedra. Sprehodili smo se po ulici Linhartov trg. Takoj na začetku ulice na desni strani stoji Turistično-informacijski center, na levi pa rojstna hiša dramatika, pesnika in zgodovinarja Antona Tomaža Linharta. Ker smo pred nami že videli trg, smo jo skoraj spregledali.

Na levi strani trga stoji Vidičeva hiša, ki velja za lep primerek meščanskega dvorca iz leta 1634. Poleg nje stoji Lectarjeva hiša, najstarejša radovljiška gostilna. Najveličastnejša zgradba trga je poslopje Radovljiške graščine, prvotno ortenburški grad, danes pa v njej najdemo glasbeno šolo, Čebelarski muzej in druge kulturno-izobraževalne ustanove in umetniške ateljeje.

Za graščino leži župnišče z arkadnim dvoriščem in cerkev Sv. Petra, prvotno zgrajena že v 10. stoletju v romanskem slogu, kasneje sredi 15. stoletja prezidana in povečana v gotskem slogu. Za cerkvijo stoji tudi spomenik slovenskemu pesniku Ivanu Hribovšku.

Od cerkve smo naš sprehod nadaljevali po levi strani trga, kjer je bila prva hiša na vogalu v preteklosti kovačija in kasneje lekarna. Sledi Malijeva hiša, v kateri je bila od 18. stoletja dalje strojarska delavnica, njena zanimivost pa je na stebre oprt pomol nad vhodnimi vrati. Klop med stebri pa je v preteklosti služila kot sramotilni steber, na katerega so mestni sodniki obsodili različne prestopnike.

Nekaj hiš naprej stoji Šivčeva hiša, ki velja za najznamenitejši primer srednjeveškega meščanskega stavbarstva pri nas. Ko smo se že bližali izhodu mesta, smo videli še spomenik Josipini Hočevar, zaslužni meščanki in dobrotnici, na njegovem mestu je sicer prej stal lesen vodnjak.

Iz starega mestnega jedra smo se vrnili po isti poti. Pred tem smo si ogledali še edini ohranjeni poznosrednjeveški obrambni jarek v Sloveniji, ki leži pod mestom. Sledil je ogled novega dela mesta.

Proti novemu delu Radovljice smo se odpravili po Gorenjski cesti, kjer smo si nasproti Ekonomske gimnazije ogledali še novejši spomenik A. T. Linhartu, ki je delo akademskega kiparja Staneta Kolmana. Sprehodili smo se še do občine, poleg katere stoji osrednja kulturno-prireditvena ustanova Linhartova dvorana.

Proti parkirišču smo se vrnili mimo Linhartovega spomenika in edinega mestnega hotela Grajskega dvora, nato pa čez park, poleg katerega smo videli tudi gabrov drevored, ki je ostanek graščinskega baročnega vrta rodbine Thurn-Valsassina.

Z avtom smo se odpeljali v severni del Radovljice še na kratek sprehod po pobočju Oble gorice (izhodišče ob neposredni bližini zdravstvenega doma in lekarne), ki je ostanek čelne morene Bohinjskega ledenika. Po njem je speljana pohodna pot, ob kateri smo videli ostanka dveh bunkerjev. Na južni strani pobočja pa že izpred druge svetovne vojne leži letno kopališče, zgrajeno po načrtnih Ivana Vurnika.

S sprehodom po sončni Obči gorici smo tudi zaključili ogled Radovljice. Pri tem se nismo povzpeli na Volčji hrib, ki je tako kot Obla gorica, ostanek ledeniške morene. Smo si ga pa dobro ogledali s same ceste, saj kot osamelec stoji sredi polj.

Povezani prispevki

Dostop

Gorenjsko avtocesto zapustimo pri izvozu Radovljica, nato pa sledimo glavni cesti vse dokler na desni strani ne vidimo avtobusne postaje. Nato na večjem križišču zavijemo strogo levo. Kmalu se pripeljemo na manjše krožišče, ki ga zapustimo na zadnjem izhodu in ob parku parkiramo avto. Vhod v staro mestno jedro je na krožišču.

Za obisk Oble gorice na križišču pri avtobusni postaji zavijemo desno, nato pa sledimo tablam za zdravstveni dom in lekarno (zavijemo desno).

Zanimivosti

Radovljica leži nad sotočjem Save Dolinke in Save Bohinjke. Kot trg se prvič omenja leta 1333, mestne pravice pa je dobila ob koncu 15. stoletja. Mesto je bilo zgrajeno okoli velikega pravokotnega trga, utrjenega z obzidjem in kar 16 obrambnimi stolpi, danes poznanega kot Linhartov trg.

Tu se je rodil dramatik, pesnik in zgodovinar Anton Tomaž Linhart, zato je Radovljica poznana tudi kot Linhartovo mesto. Velja za mesto z edinstvenimi primeri srednjeveške arhitekture v Sloveniji. V starem mestnem jedru lahko vidimo lepo vzdrževane spomenike srednjeveške in renesančne mestne arhitekture – Radovljiška graščina, cerkev Sv. Petra, Vidičeva, Šivčeva, Malijeva, Lectarjeva hiša, spomenik Josipini Hočevarjevi in druge znamenitosti. Mestni obrambni jarek, ki leži na zahodnem delu mestnega jedra, je edini ohranjeni mestni jarek pri nas. Med starim in novim delom mesta se lahko sprehodimo po nekdanjem grajskem vrtu in gabrovem drevoredu, v bližini pa stoji tudi Linhartov spomenik.

Na vzhodnem delu Radovljice ležita morenska nasipa bohinjskega ledenika iz ledene dobe, in sicer Obla gorica in Volčji hrib. Ob prvem je postavljena informativna tabla, čezenj pa vodi sprehajalna pot.

Zemljevid


Prenesi kot datoteko GPX

Galerija slik