Knjige

Podrobnosti o knjigi

 • Avtor: Hershel Shanks
 • Polni naslov: Skrivnost in pomen kumranskih rokopisov
 • Originalni naslov: The mystery and meaning of the Dead Sea scrolls

 • ISBN: 961-233-565-6
 • UDK: 299.24"-00":281.2
 • COBIS-ID: 8683933

 • Založba: Učila International
 • Leto izdaje: 2006
 • Kraj izdaje: Tržič
 • Zbirka: Žepna knjiga
 • Število strani: 240
 • Jezik: Slovenski

{field 59}

Kratka vsebina

Kumranski rokopisi se imenuje zbirka rokopisov, katerih prve fragmente je našel beduinski pastir v okolici Kumrana. Odkritje je sprožilo močno zanimanje med laiki in znanstveniki s celega sveta ter povzročilo številna prizadevanja za dopolnjevanje in razbiranje zbirke.

Shanks, avtor knjige Skrivnost in pomen kumranskih rokopisov, v tem delu bralca popelje na zgodovinsko potovanje po okolici Kumrana in mu hkrati predstavi tako načine prodiranja v skrivnost rokopisov. Vendar pa se veličina knjige ne skriva v opisih potovanj v tujo deželo ali istovetenju z tamkajšnjim arheologi ter ostalimi strokovnjaki ali spuščanju v zgodovinska ugibanja ter dejstva iz časov nastanka krščanstva, pravi pomen knjige je predstaviti navadnemu bralcu pomen novo odkritih popisanih fragmentov, ki datirajo v čase Kristusovega rojstva.

V knjigi avtor bralca popelje skozi več nivojev – včasih je arheolog, ki raziskuje zakopane zvitke, nato je znanstvenik, ki jih razbira in razvršča, nato je teolog, ki preučuje njihov pomen in sorodnosti tako z judovsko kot s krščansko religijo, hkrati pa je tudi zgodovinar, ki se ukvarja z ljudstvi na območju današnjega Kumrana dva tisoč let nazaj.

Avtor ne poda dokončnih odgovorov niti ne vsiljuje svojega mnenja, čeprav je le-to prisotno skozi knjigo. Ravno nasprotno, skozi celotno delo niza ugotovitve in hipoteze, nato pa predstavlja razloge, ki jih potrjujejo in zavračajo – in oboje v enaki meri. Bralec sam tako ne dobi razloga, da bi se postavil v bran enega mnenja, hkrati pa dobi material za razmišljanje ter obilico zanimivih informacij z vseh v prejšnjem odstavku omenjenih področij.

Ravno to je tisto, zaradi česar sem kot bralec resnično užival v tej knjigi. Zanimivo podajanje informacij, brez moraliziranja in pretiranega poveličevanja svojega dela. Bralec bo knjigo odložil poln novih informacij in tem za nadaljnje razmišljanje.

Razmišljanje

Čeprav naj bi krščanstvo že dva tisoč let sledilo enakemu izročilu, pa so se razni dvomljivci vedno spraševali, če je temu res tako. Ne samo, da so dvomili v določena besedila, včasih so izrazili celo mnenja, da so se ta besedila tekom časa spreminjala in prirejala trenutnim potrebam razlagalcev teh besedil.

Ravno zaradi teh dvomov je najdba kumranskih rokopisov sprožila mešane občutke pri obeh straneh. Gre namreč za rokopise, ki so nastali ravno v času, ko je Jezus Kristus razlagal svoj nauk. In to na območju, ki ga je dotični nauk obiskal zelo kmalu. Vsi, ki so s strahom pričakovali prve rezultate preiskav, so dobili tisto, kar so si želeli.

Del besedil, ki so jih našli, res spada med krščanska besedila, s čimer potrjuje njihov nastanek in avtentičnost. Hkrati pa nudi tudi nekaj bistvenih razlik v pomenih oz. prevodih raznih besed in besednih zvez. In ravno te razlike potrjujejo, da se je religija tekom časa spreminjala in da se je pogosto spreminjala v prid razlagalcem in trenutni politično-družbeni situaciji.

Hkrati pa nas knjiga popelje tudi v zgodovinskih svet verskih ločin, v svet esenov in Babiloncev, v svet arheologov in teologov. Vsi ti svetovi postanejo v knjigi združeni in prepleteni med seboj, s čimer se namesto razlike med njimi pojavi skupna vez, ki preplete usode dveh modernih znanstvenih smeri s starodavnimi, že izumrlimi na nasprotnih bregovih stoječih si ljudstev.

Sicer je Shanks verjetno s svojim delom želel predvsem predstaviti svoja razmišljanja in poglede na stroko s katero se ukvarja. A z omenjeno knjigo je meni predstavil predvsem vezi tako med različnimi religijami, kot tudi med različnimi časi. Tako kot veže trdna vez kumranske arheologe, beduinske pastirje in prastare prebivalce naselbine, ki je včasih stala na mestu izkopavanj, tako ti rokopisi predstavljajo vez med krščanstvom in judovstvom ter med glavno versko strujo in številnimi ločinami, ki so se tekom časa oddaljile od nje.

Knjiga morda žali krščanstvo. Morda žali judovsko vero. Morda žali teologe, morda arheologe, morda teologe, ki se ukvarjajo z arheologijo. Morda gre za detektivsko pripoved, morda za zgodovinski učbenik. Morda pa knjiga poveličuje iskanje resnice, pa kakršnakoli naj ta že bo. Morda pa resnično predstavlja edinstveno vez med različnimi časi, različnimi osebami in različnimi religijami. Vsak bralec bo o tem presodil sam.